Μαθήματα Ισπανικών

Μάθε Ισπανικά ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Μάθε Ισπανικά στην πλατφόρμα Letras Ispanika

Μάθε Ισπανικά στην πλατφόρμα Letras Ispanika. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα “Letras Ispanika”.  

Leer Más

Μπορεί να είναι

¿Repasamos el subjuntivo? Con este video podemos repasar fácilmente el Presente de Subjuntivo. Να κάνουμε επανάληψη την Υποτακτική; Με αυτό το τραγούδι μπορούμε να κάνουμε επανάληψη του Ενεστώτα της Υποτακτικής πολύ εύκολα.  

Leer Más